Będzie wsparcie do 500 zł dla niesamodzielnych

Autor:
Marcin Kluczyński
2019-08-12 15:25

Osoby niesamodzielne już od 1 października br. zyskają prawo do wsparcia w kwocie do 500 zł miesięcznie. Ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji podpisał Prezydent Andrzej Duda.

Wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie, które mają potwierdzoną niezdolność  (orzeczeniem określonym w ustawie) do samodzielnej egzystencji. / fot. ilustracyjne: pixabay.com Wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie, które mają potwierdzoną niezdolność (orzeczeniem określonym w ustawie) do samodzielnej egzystencji. / fot. ilustracyjne: pixabay.com

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma przysługiwać w kwocie do 500 zł miesięcznie, przy zastrzeżeniu, że suma tego dodatku i świadczeń pochodzących ze środków publicznych nie powinna przekroczyć 1600 zł. Z tego warunku Ustawodawca wyłączył renty rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i inne dodatki.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną również uzyskają prawo do świadczenia uzupełniającego” – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatek od października

Wnioski o świadczenie dla osób niesamodzielnych będzie można składać od 1 października br. Wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie, które mają potwierdzoną niezdolność  (orzeczeniem określonym w ustawie) do samodzielnej egzystencji.  

Świadczenie dla niesamodzielnych będzie zwolnione z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie miał możliwości dokonywania potrąceń ani egzekucji. Dodatek nie będzie brany pod uwagę np. w przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego czy świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kwota świadczenia nie będzie się też wliczała do dochodów, od których można odliczać wydatki rehabilitację.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z nowego rozwiązania powinno skorzystać ponad 800 tysięcy osób. Na wsparcie zostanie przeznaczona kwota około 4,5 mld złotych rocznie.

Źródło: MRPiPS

0.31537413597107