Słabsza koniunktura w budownictwie

Autor:
Marcin Kluczyński
2019-11-12 12:14

Jak wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w IV kwartale br. w Polsce pogorszyła się koniunktura w branży budowlanej. Silna konkurencja wewnątrz i zbyt wysokie obciążenia podatkowe, to niektóre z czynników odpowiedzialnych za spowolnienie w branży.

W IV kwartale 2019 roku w Polsce obserwuje się spowolnienie koniunktury w budownictwie. / Zdjęcie ilustracyjne: Freepik.com W IV kwartale 2019 roku w Polsce obserwuje się spowolnienie koniunktury w budownictwie. / Zdjęcie ilustracyjne: Freepik.com

Okazuje się, że w IV kwartale 2019 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie jest ujemny i równy -11,3. Wartość jest niższa o ponad 9 punktów w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Raport wykazuje, że z większymi spadkami w stosunku do IV kwartału sprzed roku mieliśmy do czynienia tylko w roku 2012, w którym wystąpił kryzys zadłużeniowy w strefie euro (-16 pkt), a także w roku 2009, gdy również wystąpił kryzys związany z kredytami sub-prime (-36 pkt).

"Spadkowy trend produkcji budownictwa obserwujemy od początku 2018 roku. Obecnie saldo produkcji zbliża się do zera i jest niższe o 17 punktów niż w IV kwartale przed rokiem. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorach prywatnym i publicznym" – wskazują autorzy raportu.

Jako największe bariery, które ograniczają aktywność podmiotów branży budowlanej w raporcie wymienia się: silną konkurencją wewnątrz, zbyt wysokie obciążenia podatkowe, rosnące ceny surowców i materiałów, a także niestabilne przepisy prawne.

Źródło: Bankier.pl

0.18402290344238