Łodzianin, 20-letni Jakub Żebrowski powołany do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem [ZDJĘCIA]

Autor:
Marcin Kluczyński
2019-10-08 11:31

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński powołał 7 października br. na członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem łodzianina Jakuba Żebrowskiego. Nowy organ ma się przyczynić do reprezentowania interesów młodzieży w życiu publicznym.

Łodzianin, Jakub Żebrowski został powołany na członka I kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Prezesie Rady Ministrów. Nominację odebrał 7 października w Warszawie z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego. / fot. źródło: KPRM Łodzianin, Jakub Żebrowski został powołany na członka I kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Prezesie Rady Ministrów. Nominację odebrał 7 października w Warszawie z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego. / fot. źródło: KPRM

„W skład Rady wejdą z jednej strony przedstawiciele instytucji politycznych – prezydenta, prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rzecznika Praw Dziecka i innych instytucji czy resortów, a z drugiej strony będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i wreszcie z trzeciej strony wybrani spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz parlamentu studentów RP.” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jako nowej inicjatywy wicepremiera i przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, odbyła się w poniedziałek, 7 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W skład nowego organu utworzonego przy premierze weszło 24 reprezentantów organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów i 11 przedstawicieli sektora publicznego, w tym m.in.: Rzecznika Praw Dziecka, jednostek samorządu terytorialnego, ale także administracji rządowej, Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP. Zostali oni powołani na okres dwóch lat.  

Otwierający ceremonię wicepremier Piotr Gliński zwrócił uwagę, że pierwszy raz w polskim życiu publicznym utworzono instytucję dialogu obywatelskiego na linii najwyższych władz państwowych i młodego pokolenia Polaków.

Powołany do Rady Dialogu z Młodymi łodzianin Jakub Żebrowski ma 20 lat, obecnie studiuje administrację w Akademii Leona Koźmińskiego i pełni funkcję prezesa Fundacji Osnowa. Mimo młodego wieku można Żebrowskiego uznać rzeczywiście za eksperta od spraw młodzieżowych, bowiem dotychczas był marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży, inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego, a także współtwórcą Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży i członkiem I kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.