Reklama

Straż miejska będzie mieć więcej obowiązków? Jest projekt uchwały w tej sprawie

Autor:
Marcin Bugaj
2019-08-18 10:14

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, już w krótce strażnicy miejscy mogą otrzymać nowe uprawnienia w zakresie ochrony środowiska w przestrzeni miejskiej. Projekt najprawdopodobniej będzie głosowany na pierwszej sesji powakacyjnej. 

Zdjęcie ilustracyjne (fot. UMŁ) Zdjęcie ilustracyjne (fot. UMŁ)

Projekt uchwały zawiera zmiany w zakresie obowiązków Oddziałów Ogólnomiejskich. W szczególności rozszerzeniu ma podlegać paragraf 17a, do którego planuje się dodanie nowych obowiązków. W wyniku tych zmian prawdopodobnie poszerzony będzie także zakres możliwości nakładania przez strażników mandatów na mieszkańców.

Zdecydowana większość z proponowanych zmian mieści się w zakresie szeroko rozumianych działaniach chroniących środowisko w przestrzeni miejskiej. Jakie konkretnie rozwiązania przewiduje magistrat?

Nowe uprawnienia strażników miejskich

Jeśli uchwała wjedzie w życie, strażnicy miejscy będą mogli kontrolować:

  • Sposób przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W sposób szczególny będzie to dotyczyło sposobu gospodarowania odpadami, przestrzegania zakazu spalania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią oraz zakazu stosowania niedozwolonych paliw stałych
  • Sposób w jaki mieszkańcy przestrzegają przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
  • Obecność zwierząt w przestrzeni miejskiej. Wiąże się to z kontrolą właściwego sposobu wyprowadzania np. psów na ulicę
  • Sposób w jaki mieszkańcy chowają swoje zwierzęta gospodarskie i domowe, pod kątem ich humanitarnego traktowania
  • Stopień przestrzegania zasad utrzymania porządku publicznego na terenach zielonych. W zakres tego działania wchodzi również ochrona fauny i flory na terenach leśnych

Ponadto straż miejska będzie mogła podejmować działania zmierzające do usunięcia pozostawionych na ulicy pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub takich, których wygląd wskazuje, że nie są od dawna używane

Co to zmiany oznaczają w praktyce? Wygląda na to, że już niedługo będziemy mogli otrzymać mandat za niewłaściwe gospodarowanie odpadami, zaśmiecanie ulic czy niewłaściwe wyprowadzanie swoich czworonożnych podopiecznych na ulicę.

Ciekawą jest też propozycja kontroli przez strażników miejskich humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony flory i fauny na terenach leśnych. Będzie to oznaczało karanie osób krzywdzących zwierzęta.

Źródło: BIP UMŁ 

Sprawdź też:

Prezydent Zdanowska powołuje zespół ds. opracowania zielonej strategii miasta

Łódź poprowadzi zespół, który ma wszcząć ekologiczną rewolucję w Polsce

Reklama
Reklama
Reklama