Konsultacje planu przeciwdziałania skutkom suszy w 15 miastach Polski

Autor:
K.K.
2019-08-13 07:25


Od 15 sierpnia rozpoczynają się  konsultacje pilotowanego przez Wody Polskie rządowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument ten ma za zadanie określić obszary zagrożone tym zjawiskiem, możliwości przeciwdziałania oraz łagodzenia jego skutków. Otwarte spotkania w sprawie planu będą organizowane przez kolejne  miesiące  w 15 miastach Polski, także w Łodzi.

W województwie łodzkim tworzą się obszary połpustynne, fot. depositphotos.com W województwie łodzkim tworzą się obszary połpustynne, fot. depositphotos.com

Głównym elementem konsultacji będzie cykl spotkań w 15 miastach Polski. Szczególnie zagrożone suszą są tereny położone w centralnej Polsce, m.in. w województwie łódzkim, w którym już zaczynają się tworzyć strefy pustynne. Poważne zagrożenie jest też na Kujawach, Pojezierzu Dobrzyńskim i Pojezierzu Chełmińskim.

Dyskusja o suszy i stanie polskich zasobów wody zwykle pojawia się latem. Alarm podnoszony jest jednak nie w porę .Taki stan rzeczy zmienić ma plan przeciwdziałania skutkom suszy. W ramach tego dokumentu ma zostać opracowana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych suszą, ocena potrzeb, a także działania mające im przeciwdziałać. Stworzony ma być też zestaw działań mający na celu ograniczanie i łagodzenie skutków oddziaływania suszy na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę. Generalnie chodzi o prewencję i zapobieganie skutkom przed ich pojawieniem się, a nie o działania reaktywne. Dokument ten wraz z planami gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, przyczynić ma się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce i zapewnienia odpowiedniej ilości wód o co najmniej dobrej jakości.

W lipcu rozpoczęły się uzgodnienia z wojewodami i resortami, zaś kolejnym etapem mają być ruszające od 15 sierpnia konsultacje społeczne. Ich głównym elementem będzie cykl spotkań w 15 miastach Polski: Poznaniu Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi i Warszawie.

0.13629198074341