Reklama

Reklama

KONKURS! Wygraj podwójne zaproszenie na spektakl "Przystojniaczek"

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

KONKURS! Wygraj podwójne zaproszenie na spektakl "Przystojniaczek" - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Łódź Pisaliśmy o sobotnim gościnnym występie Teatru Kwadrat w Łodzi ze spektaklem "Przystojniaczek" Carlesa Alberoli z Anną Karczmarczyk i Marcinem Korczem. Dziś i tylko dziś, możesz wygrać podwójne zaproszenie na ten spektakl!

Reklama

O spektaklu "Przystojniaczek", który zobaczymy w sobotę na deskach dużej sceny Teatru Jaracza w Łodzi pisaliśmy tutaj.

Popołudniowy KONKURS portalu TuŁódź

Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe i wysłać do nas odpowiedź mailem na adres: konkurs@tulodz.pl, aby mieć szansę na zwycięstwo i otrzymać dwuosobowe zaproszenie na sobotni spektakl z udziałem znakomitych i lubianych aktorów: Anny Karczmarczyk i Marcina Korcza. A pytanie brzmi:

Na planie jakiego filmu fabularnego spotkali się wcześniej wymienieni wyżej aktorzy Anna Karczmarczyk i Marcin Korcz? Proszę podać tytuł i rok produkcji filmu.

W mailu należy też podać swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, do kontaktu z Redakcją.

Zwycięży osoba, której mail dotrze do Redakcji punktualnie o godzinie 22.00 dziś tj. 6 listopada, a jeśli takiej osoby nie będzie, wówczas zwycięży nadawca pierwszego maila, który dotrze tuż po godz. 22.00.

W ten sposób "losowanie" przeprowadzi za nas redakcyjny serwer, a całe popołudnie sympatycy teatru, a w szczególności komedii, będą mieli na wyszukanie odpowiedzi, która, zwłaszcza dla fanów Anny Karczmarczyk i Marcina Korcza, z pewnością nie powinna być trudna.

Imię osoby, która okazała się być zwycięzcą podamy po godz. 23-ej na naszym portalu w dziale Kultura. Uwaga! maila można wysłać tylko jeden raz. Wiadomości mailowe wysyłane przez tę samą osobę z różnych skrzynek będą dyskwalifikowane.

Spektakl "Przystojniaczek" w Teatrze Jaracza będzie wystawiony 9 listopada (sobota) o godz. 18.30. Pełny tekst Regulaminu Konkursu znajduje się poniżej:


REGULAMIN KONKURSU

Konkurs rozgrywany jest w dniu 6 listopada 2019r. w godzinach od 15:45 do 22:05

Organizatorem Konkursu realizowanego przez portal internetowy TuŁódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 11

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniu 6 listopada 2019r. po uprzednim ogłoszeniu na stronie portalu tulodz.pl

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla Zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podane będą na stronie internetowej Organizatora.

5. Wysłanie wiadomości mailowej do Konkursu na adres konkurs@tulodz.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania (podanie miasta i ulicy) Uczestnika Konkursu na stronie portalu tulodz.pl, gdy zostanie Zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie tulodz.pl.

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość mailową na adres konkurs@tulodz.pl zawierającą Odpowiedź wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.

2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę Odpowiedzi nie spełniające podanych wyżej warunków.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może w czasie trwania Konkursu tylko jedną nagrodę.

5. Jeden email traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Kwadrat pt. "Przystojniaczek" wystawianego w Teatrze Jaracza w dniu 9.11.2019r. o godz. 18.30

2. Po zakończeniu Konkursu Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu spełniającymi wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz przekazuje dokładne informacje o o miejscu i czasie odbioru nagrody.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4. Nagroda będzie opisana w treści ogłoszenia Konkursu na stronie portalu internetowego tulodz.pl

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. W ogłoszeniu Konkursu na stronie tulodz.pl zostanie zadane pytanie konkursowe z zakresu wiedzy o Teatrze i biografii aktorów biorących udział w przedstawieniu. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w portalu tulodz.pl.

2. Zadaniem biorących udział w Konkursie jest wysłanie wiadomości mailowej zawierającej poprawną Odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w Ogłoszeniu.

3. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrana zostanie ta, która spełnia wymogi niniejszego Regulaminu Konkursu, w szczególności zawiera poprawną odpowiedź i dotarła do skrzynki redakcyjnej pod adresem konkurs@tulodz.pl punktualnie o godz 22.00 w dniu 6.11.2019 roku.

4. Jeśli punktualnie o godz. 22.00 nie dotarł żaden mail z poprawną odpowiedzią, premiowany zostanie nadawca maila, który pojawił się wg logów serwera najbliżej godziny 22.00, tuż po jej upływie.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - TuŁódź Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11 (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwa ulicy) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: konkurs@tulodz.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Dominik Zasadziński e-mail: d.zasadzinski@tulodz.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Lubisz newsy na naszym portalu? Załóż bezpłatne konto, aby czytać ekskluzywne materiały z Łodzi i okolic.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy