Reklama

Wydawca

Skontaktuj się z wydawcą

TuŁódź Sp. z o. o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

redakcja@tulodz.pl

NIP: 7272805974

KRS 0000640913 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS

0.19318199157715