Reklama

Reklama

Konkurs TuŁódź.pl i LIDL: Do wygrania kosze podarunkowe z okazji otwarcia nowego Lidla w Łodzi!

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Konkurs TuŁódź.pl i LIDL: Do wygrania kosze podarunkowe z okazji otwarcia nowego Lidla w Łodzi! - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Łódź Już w czwartek 28 listopada, o godzinie 7.00, przy ul. Jugosłowiańskiej 1C zostanie otwarty 19. sklep sieci Lidl Polska w Łodzi. Z tej okazji dla klientów przygotowano specjalną ofertę produktów w promocyjnych cenach. Okazje zakupowe to nie wszystko, bowiem dodatkowo można wziąć udział w konkursie realizowanym przez TuŁódź.pl, w którym do wygrania są kosze podarunkowe, każdy o wartości 60 zł.

Reklama

Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy wskazać prawidłową odpowiedź na pytanie:

Jak nazywa się aplikacja zakupowa Lidl Polska, dzięki której zawsze masz pod ręką nowe oferty i promocje?

A) Lidl Plus 
B) Lidl’n’shop 
C) Lidlowa skarbonka

Prawidłową odpowiedź należy wysłać na adres e-mail: konkurs@tulodz.pl, w terminie do godz. 12.00, dnia 29 listopada 2019 roku. Wiadomość powinna zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrane zostaną trzy pierwsze, które spełniają wymogi Regulaminu Konkursu i zawierają poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs rozgrywany jest w dniach 27 - 29 listopada 2019 r.

Organizatorem Konkursu jest portal internetowy TuŁódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 11.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 27 - 29 listopada 2019 r., po uprzednim ogłoszeniu na stronie portalu tulodz.pl

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podane będą na stronie internetowej Organizatora.

5. Wysłanie wiadomości mailowej do Konkursu na adres konkurs@tulodz.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania (podanie nazwy miasta i ulicy) Uczestnika Konkursu na stronie portalu tulodz.pl, gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie tulodz.pl.

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość mailową na adres konkurs@tulodz.pl zawierającą odpowiedzi na pytania konkursowe wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.

2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę odpowiedzi nie spełniające podanych wyżej warunków.

4. Każdy uczestnik Konkursu może w czasie trwania Konkursu otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Jeden email traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

1. W ogłoszeniu Konkursu na stronie tulodz.pl zostanie zadane pytanie konkursowe w formule zamkniętej (test jednokrotnego wyboru): Jak nazywa się aplikacja zakupowa Lidl Polska, dzięki której zawsze masz pod ręką nowe oferty i promocje? - ze wskazaniem trzech możliwych opcji odpowiedzi: A) Lidl Plus B) Lidl’n’shop C) Lidlowa skarbonka. Ogłoszenie będzie rozpowszechniane w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w portalu tulodz.pl.

2. Zadaniem biorących udział w Konkursie jest wysłanie wiadomości mailowej zawierającej poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w Ogłoszeniu.

3. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrane zostaną trzy pierwsze, które spełniają wymogi niniejszego Regulaminu Konkursu, zawierają poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe i dotarły do skrzynki redakcyjnej pod adresem konkurs@tulodz.pl do godz. 12.00 dnia 29 listopada 2019 roku.

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.     Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się wyłącznie z trzema pierwszymi zwycięzcami Konkursu, spełniającymi wymogi Regulaminu, informując o wygranej oraz przekaże dokładne informacje o miejscu i czasie odbioru nagrody.

2.     Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana w portalu TuŁódź.pl ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi oraz

3.     Nagrodami w Konkursie są trzy kosze prezentowe, każdy o wartości 60 zł

4.     Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5.     Nagroda będzie opisana w treści ogłoszenia Konkursu na stronie portalu internetowego tulodz.pl

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - TuŁódź Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11 (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwa ulicy) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: konkurs@tulodz.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Dominik Zasadziński e-mail: d.zasadzinski@tulodz.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Lubisz newsy na naszym portalu? Załóż bezpłatne konto, aby czytać ekskluzywne materiały z Łodzi i okolic.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy