Reklama

Reklama

Od jutra KONKURS i zaproszenia na 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA!

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Od jutra KONKURS i zaproszenia na 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA! - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Łódź Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA. Z tej okazji, proponujemy miłośnikom filmu KONKURS z nagrodami w postaci zaproszeń i biletów na wydarzenia Festiwalu.

Reklama

KONKURS JUŻ OD JUTRA!

Konkurs potrwa od 15.11 do 18.11.br. Na stronie portalu tulodz.pl w zakładce Kultura/Kino codziennie (w dniach 15-17 listopada) będzie publikowane kolejne pytanie konkursowe.

Cztery pierwsze osoby, które w ostatnim dniu trwania Konkursu przyślą zawarte w jednej wiadomości poczty elektronicznej prawidłowe odpowiedzi na wszystkie trzy pytania, punktualnie o godzinie 22.00, albo najbliżej tej godziny, otrzymają nagrody w postaci zaproszeń i biletów na poszczególne Wydarzenia Festiwalu, w tym także na Galę Finałową! Zatem jest o co walczyć.

Pierwsze pytanie pojawi się już jutro około godziny 11-ej. Kolejne pytania konkursowe 16 i 17-ego listopada, ale w innych godzinach, zatem zapraszamy do śledzenia informacji w portalu tulodz.pl.


REGULAMIN KONKURSU

Konkurs rozgrywany jest w dniach 15 - 17 listopada 2019r.

Organizatorem Konkursu realizowanego przez portal internetowy TuŁódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 11

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 15 - 17 listopada 2019r. po uprzednim ogłoszeniu na stronie portalu tulodz.pl

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla Zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podane będą na stronie internetowej Organizatora.

5. Wysłanie wiadomości mailowej do Konkursu na adres konkurs@tulodz.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania (podanie nazwy miasta i ulicy) Uczestnika Konkursu na stronie portalu tulodz.pl, gdy zostanie Zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie tulodz.pl.

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość mailową na adres konkurs@tulodz.pl zawierającą Odpowiedzi na pytania konkursowe wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.

2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę Odpowiedzi nie spełniające podanych wyżej warunków.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może w czasie trwania Konkursu otrzymać tylko jedną nagrodę.

5. Jeden email traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są dwa podwójne i trzy pojedyncze zaproszenia / bilety na Wydarzenia 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA, które odbywa się w dniach 22-30 listopada 2019r.

2. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu spełniającymi wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz przekaże dokładne informacje o miejscu i czasie odbioru nagrody.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4. Nagroda będzie opisana w treści ogłoszenia Konkursu na stronie portalu internetowego tulodz.pl

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. W ogłoszeniu Konkursu na stronie tulodz.pl zostaną zadane kolejno trzy pytania konkursowe z zakresu wiedzy o filmie i biografiach aktorów biorących udział w Forum. Treść pytań będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w portalu tulodz.pl.

2. Zadaniem biorących udział w Konkursie jest wysłanie wiadomości mailowej zawierającej poprawną Odpowiedź na pytania konkursowe zadane w Ogłoszeniu.

3. Spośród wszystkich odpowiedzi wybrane zostaną te, które spełniają wymogi niniejszego Regulaminu Konkursu, w szczególności zawierają poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania i dotarły do skrzynki redakcyjnej pod adresem konkurs@tulodz.pl punktualnie o godzinie 22.00 w dniu 17.11.2019 roku.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - TuŁódź Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 11 (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwa ulicy) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: konkurs@tulodz.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Dominik Zasadziński e-mail: d.zasadzinski@tulodz.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Lubisz newsy na naszym portalu? Załóż bezpłatne konto, aby czytać ekskluzywne materiały z Łodzi i okolic.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy