Reklama

Reklama

Brak ubezpieczenia OC od 2020 roku może sporo kosztować zapominalskich. Jak się odwołać?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Brak ubezpieczenia OC od 2020 roku może sporo kosztować zapominalskich. Jak się odwołać? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Łódź Za niedopełnienie terminu obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od 1 stycznia 2020 roku zapominalscy zapłacą nawet 5200 zł – przypomina Przemysław Dobrowolski, doradca klienta biznesowego z Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski spółka komandytowa. Ekspert omawia nowe zasady i sankcje wynikające z zaniechania obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia.  

Reklama

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 10a, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych.

Kto ma wgląd w ważność polisy OC pojazdu?

W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są obowiązane:

  • Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,  Inspekcja Transportu Drogowego;
lub są uprawnione:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska.
Często wśród właścicieli pojazdów mechanicznych występuje błędne przekonanie, że jeśli nie zostaliśmy zatrzymani przez policję na gorącym uczynku, kary nam nie grożą.

Polecamy: To trzeba wiedzieć, kupując lub sprzedając używany samochód. Nowe przepisy od 2020 roku

"Wirtualny policjant" wykrywa 70 proc. nieważnych polis OC

Warto pamiętać o tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma dostęp do różnorodnych narzędzi kontroli.  Jednym z narzędzi jest tzw. "wirtualny policjant", dzięki któremu 70 proc. sytuacji, w których kierowca nie opłacił (nie zawarł) polisy OC, jest wykrywanych wirtualnie. Oznacza to, że nawet jeśli samochód cały czas stoi na parkingu, to  właściciel i tak zostanie ukarany. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których auto zostało wyrejestrowane. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość opłaty, o której mowa w ustawie obowiązuje w każdym roku kalendarzowym i jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia i stanowi:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasady naliczania kar za brak ubezpieczenia OC pojazdu

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości określonej w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wysokość opłat na dany rok podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości, do dnia 3 stycznia każdego roku.

Szczegółowy wykaz opłat na rok 2020 w tabeli poniżej:

Polecamy: Dotkliwe kary za niezgłoszenie kupna, sprzedaży i sprowadzenia auta z zagranicy

Co w sytuacji wypadku, gdy auto nie ma ubezpieczenia OC?

Kara finansowa to niestety nie wszystko. Warto pamiętać o tym, że jeśli kierowca bez ważnego ubezpieczenia OC będzie poruszał się po drogach publicznych i doprowadzi do wypadku lub innego zdarzenia drogowego, konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.

W takiej sytuacji kierowca musi liczyć się z tym, że będzie wezwany do pokrycia wszystkich kosztów naprawy pojazdów oraz ewentualnych roszczeń osób poszkodowanych.

Kierując się interesem osób poszkodowanych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pokryje wszystkie koszty. Jednak będzie się domagał ich zwrotu od sprawcy zdarzenia. W skrajnych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może żądać od sprawcy kwoty nawet znacznie przekraczającej milion złotych.

Co może właściciel, gdy nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu?

Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub po otrzymaniu zawiadomienia, UFG wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty dodatkowej albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC opłaty nie pobiera się.

Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, jeżeli zobowiązany nie udokumentował zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie lub nie wniósł powództwa do sądu powszechnego.

Art. 91. 1. Do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

2. Egzekucję, o której mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli: 1) należność z tytułu opłaty wynika z wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 90 ust. 1, w stosunku do którego zobowiązany nie wystąpił z powództwem do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, albo 2) sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku ubezpieczenia.

3. Od postanowień wydanych przez Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w toku postępowania egzekucyjnego w administracji służy odwołanie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Polecamy: Obowiązkowy NIP na paragonie. Kogo dotyczy nowa regulacja?

Czy odwołanie od kary za brak OC ma sens w przypadku zapominalskich?

Decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mamy prawo zaskarżyć lub się od niej odwołać.

- Zawsze warto spróbować najpierw drogi polubownego odwołania się od decyzji w formie zwyczajowej prośby o anulowanie opłatyradzi Przemysław Dobrowolski doradca klienta biznesowego z  Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege Ossowski Tosik Kuniewski spółka komandytowa.

Odwołanie powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn, z powodu których nie mogliśmy zawrzeć ubezpieczenia  we właściwym terminie. Należy przy tym pamiętać, że nie warto unikać konsekwencji, a wyjść im naprzeciw kontaktując się z instytucją, urzędnikami i naszym ubezpieczycielem.

Dodatkowo warto podkreślić, że nałożona oplata dodatkowa (kara), nie wstrzymuje i nie likwiduje naszego obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Niestety, tylko w nielicznych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zwolnić posiadacza pojazdu mechanicznego z obowiązku wniesienia  opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Taką decyzję może podjąć na podstawie wniosku posiadacza (właściciela) pojazdu, który ze względu na trudną sytuację materialną lub życiową, nie był w stanie zapewnić ciągłości polisy ubezpieczeniowej.

We wniosku należy oczywiście udokumentować oraz opisać przyczynę niedopełnienia terminowego obowiązku  zawarcia ubezpieczenia OC. Wniosek może być w formie prośby o częściowe lub całościowe umorzenie nałożonej opłaty dodatkowej (kary) lub ewentualnie o rozłożenie płatności na miesięczne raty.

Warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów takich jak prawnicy, kancelarie prawne, którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, mogą pomóc w szybkim rozwiązaniu sprawy. Pamiętajmy jednak, że każda sprawa jest inna i wykorzystanie szablonowych rozwiązań nie jest dobrym rozwiązaniem.

Materiał powstał we współpracy
z Kancelarią Radców Prawnych Primo Lege
Ossowski Tosik Kuniewski
spółka komandytowa.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Lubisz newsy na naszym portalu? Załóż bezpłatne konto, aby czytać ekskluzywne materiały z Łodzi i okolic.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy